Pavlova-hiša-Pavelhaus (Quelle: http://www.slovenci.si/junijske-prireditve-v-pavlovi-hisi/)

Slawistik Exkursion: Steiermark/Štajerska reloaded

Vabljeni na tridnevno slavistično ekskurzijo na avstrijsko Štajersko: Steiermark/Štajerska reloaded

60,00 € na osebo

6.–8. maj 2019

prijave in plačila do petka, 12. 4. 2019
Prijave zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba N.0.20).

Ekskurzija je del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:

  • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)
  • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)
  • 530.418 Unterrichtsgestaltung (= LA neu: SLM.002, Teil 1 und 2)
  • 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben (= LA neu: Kurs 5, SLG.003)
  • 530.328 Bachelor-Abschlusskurs Slowenisch (= LA neu: Kurs 7, SLH.001 + SLI.001)

 Vodenje ekskurzije:

ek. gimn. mat. Univ. Ass. Mag. Dr. Tatjana Vučajnk prof.
gimn. mat. Sen. Lecturer Mag. Dr. Nataša Hribar Ph.D. prof.
družb. teh. Mag. Dr. Assoc.Prof. Peter Svetina pašekrkej

Download: Exkursion Steiermark-Stajerska reloaded 2019