Pavlova-hiša-Pavelhaus (Quelle: http://www.slovenci.si/junijske-prireditve-v-pavlovi-hisi/)

Slawistik Exkursion: Slavistične šivarije

Vabljeni na dvodnevno slovenistično ekskurzijo na avstrijsko Štajersko: Slavistične šivarije

6.–7. maj 2022

Ekskurzija bo potekala v sodelovanju s slovenisti z Dunaja in iz Gradca.

30,00 € na osebo

prijave in plačila do petka, 28. marca 2022
Prijave v Celovcu zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba N.0.20).

Ekskurzija je na celovški slavistiki del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:

  • 530.418 Unterrichtsgestaltung I, Teil 1, SLM.002
  • 530.423 Unterrichtsgestaltung II, Teil 2, SLM.003
  • 530.328 Bachelor-Abschlusskurs Slowenisch (= LA neu: Kurs 7, SLH.001 + SLI.001)
  • 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben (= LA neu: Kurs 5, SLG.003)
  • 530.311 Aufbaukurs A
  • 530.321 Glagol

Vodenje ekskurzije: dr. Tatjana Vučajnk

Download: Ekskurzija-Pavlova_hisa_organizatorji