Gastvorträge – izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

GASTVORTRÄGE – Einladung – Vabilo
Erasmus-Austausch mit der Universität Maribor – Erasmus izmenjava

Referentin – referentka:

izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
Universität Maribor/Univerza v Mariboru

 

torek, 5. 6. 2018, 10:00–11:30, SR I.0.15
Slovenski knjižni jezik v glasoslovju

Predavanje povzema temeljne značilnosti slovenskega knjižnega jezika kot jezika s celostno fonemsko (in fonološko) podobo. Predstavljena bodo govorila v svoji dejavnosti, glasovi po svoji tvorbi, akustičnih značilnostih in razvrstitvi (tako samoglasniki kot soglasniki), s pomočjo temeljnih jezikoslovnih priročnikov bodo prikazane samoglasniške in soglasniške značilnosti in posebnosti. Predstavljene bodo tudi glasovne premene slovenskega knjižnega jezika, posebej pa bo še sintagmatika fonemov. Delo bo delno zastavljeno delavnično z vajami usvajanja temeljnih teoretično predstavljenih glasoslovnih zakonitosti.

torek, 5. 6. 2018, 12:00–13:30, SR I.0.15
Narečje in usvajanje knjižnega jezika

Narečno je v socialnozvrstnem sistemu slovenskega jezika v normativnih priročnikih postavljeno v dvodelni sistem knjižno – neknjižno, pri čemer lahko izraz neknjižno še vedno izkazuje tudi manjvrednostno konotacijo. V zadnjih dvajsetih letih je kot odgovor na to možno negativno konotacijo nastalo precej razprav, ki neknjižno, torej tudi narečno, postavljajo v enakovreden položaj knjižnemu jeziku, seveda rabljeno okoliščinam primerno. Neknjižno je za večino posameznikov prvi oz. materni jezik, knjižnega jezika se v šolskem sistemu običajno šele priuči. Predavanje bo osvetlilo pomen neknjižnih zvrsti jezika v šolskem sistemu, ki predstavljajo pomembno izhodišče za usvajanje knjižnega jezika.

petek, 8. 6. 2018, 8:30–10:00, SR I.0.15
E-slovenščina : slovenščina – kolikšna razlika?

Slovenščina – na splošno, v šoli kot učni predmet in seveda kot učni jezik – se vseskozi spreminja. Spremembe pogojuje vse bolj prisotno elektronsko komuniciranje, ki je, še posebej za mlade, postalo nepogrešljiv del vsakdanjega komuniciranja. V predavanju bodo predstavljeni temeljni pojmi, ki se nanašajo na(e-)komuniciranje in (e-)sporazumevanje (v slovenskem jeziku) z osvetlitvijo njihove rabe med pripadniki iste (predvsem šolajočih se) generacij in medgeneracijsko. Prikazane bodo izstopajoče podobnosti in razlike v rabi e-slovenščine in slovenščine, predstavljene bodo nekatere e-besedilne vrste in prednosti ter slabosti njihove (upo)rabe, tudi v slovenskem šolskem sistemu.

petek, 8. 6. 2018,11:00–12.30, Raum I.0.07
Instrumentalna fonetika v knjižni in narečni slovenščini

Instrumentalna fonetika je del fonetike oz. glasoslovja, ki kot akustična ali slušna fonetika z vidika slušnosti s posebnimi napravami preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila. Začetki instrumentalne fonetike (poimenovane sprva tudi eksperimentalna fonetika) segajo v 19. stoletje in začetek 20. stoletja z izumom različnih naprav, ki so med drugim omogočale (zgolj ali tudi) strojno preučevanje zvoka (spirometer, kimograf, laringoskop, oscilograf, sonograf, korelatograf idr.), še posebej pa se je razmahnilo proti koncu 20. in v začetku 21. stoletja z razširitvijo rabe računalnika in računalniških orodij. Predavanje bo študentom približalo zakonitosti instrumentalne analize glasov v kombinaciji s klasično slušno metodo dela tako slovenskega knjižnega kot narečnega jezika s pomočjo nekaterih prosto dostopnih orodij.

 

Predavanja bodo potekala v slovenščini. Prisrčno dobrodošli!
Die Vorträge werden in slowenischer Sprache gehalten. Herzlich willkommen!

Veranstalter/prireditelj: Institut für Slawistik
Kontakt: Ass.-Prof. Dr. Herta Maurer-Lausegger,
E-Mail: herta [dot] maurer-lausegger [at] aau [dot] at

Download: Gastvorträge dr. Melita Zemljak Jontes

Gastvortrag – Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Einladung zu einem Gastvortrag (in slowenischer Sprache)
zum Thema Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Referentin:
Dr.in Andrejka Žejn
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Im Rahmen des Projekts: OeAD – WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (WTZ)
„Neznana in manj znana rokopisna in tiskana besedila starejšega slovenskega slovstva v širšem slovenskem, regionalnem avstrijskokoroškem in avstrijskem kontekstu“

Der Gastvortrag findet in der Lehrveranstaltung 530.082 Sprachwissenschaftliches Seminar: Wörterbücher statt.

Dienstag, 29. Mai 2018 15:15 Uhr, I.0.15

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Dr. Tatjana Vučajnk
E-Mail: tatjana [dot] vucajnk [at] aau [dot] at

Download: Gastvortrag Andrejka Zejn 2018

Gastvortrag – Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Einladung zu einem Gastvortrag (in serbischer Sprache)
zum Thema Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Referent:
Univ.-Prof. Dr. Boban Arsenijević
Karl Franzens Universität Graz

Dienstag, 10. April 2018, 10:00 Uhr, Raum I.0.18

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Mag. Sandra Husanović
E-Mail: sandra [dot] husanovic [at] aau [dot] at

Download: Gastvortrag Boban Arsenijevic 2018

Gastvortrag – „Prevajalski pristop k skladenjskim stilemom v Cankarjevem literarnem izrazu“

Einladung zu einem Gastvortrag (in slowenischer Sprache)
zum Thema Prevajalski pristop k skladenjskim stilemom v Cankarjevem literarnem izrazu
(Syntaktische Stilelemente im Cankarschen literarischen Ausdruck aus der Sicht des Übersetzers)

Referentin:
Doz. Dr.in Helena Kuster Kopač
Philosophische Fakultät der Universität Ljubljana
VSEBINA: Gostujoče predavanje je posvečeno jezikovnim stilnim sredstvom (s posebnim poudarkom na skladenjski ravnini), s katerimi je Ivan Cankar v svojih literarnih delih ustvaril močan izrazni učinek. Ob primerjavi izsekov iz originalnih besedil v slovenščini z nemškimi prevodnimi različicami bomo pozornost namenili tudi temeljnim vidikom prevajanja iz izhodiščnega jezikovno-kulturnega območja v ciljno.

Themenschwerpunkte des Gastvortrags:
– Wesentliche Schritte im Prozess des Übersetzens: Analyse der Ausgangstext- und Zieltextsituation;
– Sprachliche Stilelemente zur Expressivitätssteigerung in den literarischen Texten Ivan Cankars mit dem Fokus auf
der syntaktischen Ebene: slowenische Originaltexte und deutsche Übersetzungstexte im Vergleich.

Freitag, 9. März 2018, 8:30 Uhr, Raum I.0.15

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: dr. Nataša Hribar
E-Mail: natasa [dot] hribar [at] aau [dot] at

Workshop – „Süd Serbien – Sprache, Dialekt, Kultur“

Einladung zum Workshop
(in deutscher und serbischer Sprache)

zum Thema „Süd Serbien – Sprache, Dialekt, Kultur“

Milica Miljković (1989) rodom je iz Niša, studije Srpskog jezika i književnosti završila je 2012, a master studije iz Srpske i komparativne književnosti 2015. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu

Nakon kraćeg predavanja srpskog jezika u osnovnim školama u Nišu, posvetila se srpskom kao zavičajnom, nematernjem i stranom jeziku.

Od 2013. do 2016. prošla je niz obuka iz ove oblasti i učestvovala u projektima koji za cilj imaju unapređenje srpskog jezika kod srpske dijaspore i nacionalnih manjina u Srbiji.

Od 2016. Milica rukovodi projektom „Srpski Online“, čija je osnovna delatnost nastava srpskog kao stranog jezika preko interneta, i kreiranje personalizovanih kurseva srpskog jezika za učenike širom sveta: iz Čilea, Amerike, Australije, Rusije, Irana, …

 

Workshop

Dienstag, 23. Jänner 2017 – 10:00 Uhr, Raum I.0.15

Mittwoch, 24. Jänner 2017 – 10:00 Uhr, Raum I.0.15

 

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Marija Tepavac
E-Mail: marija [dot] tepavac [at] aau [dot] at

Download EinladungWorkshop Milica Miljković

Workshop & Gastvortrag – „Literarisches Übersetzen & Theorie und Praxis“

Einladung zum Workshop & Gastvortrag
(in deutscher und serbischer Sprache)

zum Thema Literarisches Übersetzen & Theorie und Praxis

GASTVORTRAG: „Einführung in die Übersetzungstheorie“ & WORKSHOP
Mag. Sabina Folnović Jaitner

Sabina Folnović Jaitner studierte Philosophie und Soziologie an der Universität Zagreb. 2014 promoviert sie an der Universität Wien im Fachbereich Slawistik zum Thema „Translation in Philosophy: Heidegger´s Being and Time in Bosnian/Serbian/Croatian translations.“ Seit Oktober 2016 ist sie Junior Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Philosophie und Übersetzung sowie Nationalismus im post-jugoslawischen Raum.

Gastvortrag („Einführung in die Übersetzungstheorie“)
Dienstag, 16. Jänner 2017 – 10:00 Uhr, I.0.18

InteraktiverWorkshop (Mala radionica prevođenja)
Mittwoch, 17. Jänner 2017 – 10:00 Uhr, Raum I.0.18
Im Rahmen der Lehrveranstaltung „B/K/S Literarisches Übersetzen“ und des Projekts „Literarisches Übersetzen im Tandem“, in Zusammenarbeit mit der Universität in Banja Luka.

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Sandra Husanović und Marija Tepavac
E-Mail: sandra [dot] husanovic [at] aau [dot] at; marija [dot] tepavac [at] aau [dot] at

Download EinladungWorkshop & Gastvortrag „Literarisches Übersetzen“

Gastvortrag Tanja Šljivar

Workshop & Gastvortrag (in deutscher und serbischer Sprache)

zum Thema

Zeitgenössische Theater- und Inszenierungsformen aus dem postjugoslawischen Raum
GASTVORTRAG: „Politik des Monologs“
Referentin:
Tanja Šljivar

Tanja Šljivar (Quelle: https://www.mqw.at/blog/bosnien-ist-fuer-mich-ein-mythischer-ort/)

Tanja Šljivar wurde 1988 in Banja Luka (SFR Jugoslawien) geboren. Sie besitzt sowohl den BA als auch den MA in Dramaturgie der Fakultät für Darstellende Kunst in Belgrad, Serbien. Sie ist Autorin der Stücke Was kostet die Pastete?; Kratzen oder Wie meine Großmutter sich umgebracht hat; Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern gewarnt haben; Aber die Stadt hat mich geschützt; So wie alle anderen Draufgängerinnen auch und Totgeboren, die in professionellen Theatern in Bosnien, Kroatien, Serbien, Spanien, Deutschland, Österreich, Albanien und Polen szenisch gelesen und aufgeführt wurden. Sie schreibt auch Kurzgeschichten, Hörspiele, Drehbücher für Kurzfilme und theaterwissenschaftliche Texte und arbeitet als Dramaturgin. Sie hat mehrere Auszeichnungen für ihre Dramatik erhalten, u.a. den Sterija Preis, für das beste zeitgenössiche Stück in Serbien, und MESS Market Award, den Koproduktions Preis des MESS Festivals in Bosnien. Ihre Stücke wurden ins Englische, Deutsche, Mazedonische, Französische, Ungarische, Katalanische, Albanische, Slovakische und Polnische übersetzt. Sie war Stipendiatin von IHAG, Graz; Museumsquartier 21, Wien; Pristina has no river, Pristina Writer-in-Residency Programmen. Mit dem Stück So wie alle anderen Draufgängerinen auch ist sie für den Retzhoferdramapreis in Österreich nominiert. Zurzeit betreibt sie ein Masterstudium in Angewandter Theaterwissenschaft in Gießen, Deutschland.

Interaktiver Workshop (Theatralische Formen des Politischen)
Mittwoch, 31. Mai 2017 – 10:00 Uhr, Raum I.0.18
Mit Marija Tepavac (als Vorbereitung auf den Gastvortrag)

Gastvortrag („Politik des Monologs“)
Mittwoch, 07. Juni 2017 – 10:00 Uhr, I.0.18

Workshop und Gastvortrag Tanja Sljivar

Gastvortrag Dr. Dennis Scheller-Boltz

Einladung zu einem Gastvortrag zum Thema:

Sprache und Identität: Eine Einführung in die slawistische Gender- und Queer-Linguistik

am Freitag, 5.Mai.2017 um 10:00 Uhr

im Raum I.0.18 (Institut für Slawistik)

Dr. Dennis Scheller-Boltz
Wirtschaftsuniversität Wien
Dr. Dennis Scheller-Boltz ist Universitätsassistent am Institut für Slawische Sprachen der WU Wien. In seiner Forschung widmet er sich den aktuellen Entwicklungen in der russischen und polnischen Wortbildung sowie in der Lexikografie. Zu seinen jüngsten Forschungsinteressen zählt die Gender und Queer-Linguistik und in diesem Zusammenhang vor allem das Verhältnis von Diskurs, Identität und Sprache. Seine jüngste Monografie „The Face of Europe: Conchita Wurst and the Discourse of Exclusion in Putin’s Russia. An Introduction to Russian Queer Linguistics“ erscheint demnächst bei Biblion Media / Kubon & Sagner Media.

Einladung Gastvortrag Scheller-Boltz