Welttage der Slowenischen Kultur

SVETOVNI DNEVI SLOVENSKE KULTURE – INŠTITUT ZA SLAVISTIKO, 5. – 6. 12. 2016

Svetovni Dnevi 2016

V okviru Svetovnih dnevov slovenske kulture pripravljamo na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu raznolik program. V program smo vključili različne inštitucije, ki delujejo na tem področju. V ospredje stopajo prvine slovenske kulture, ki so bodisi povezane z založniškim bodisi kulturološko-jezikovnim delovanjem inštitucij.

Für die Welttage der slowenischen Kultur bereitet das Institut für Slawistik ein vielfältiges Programm vor. Dabei werden wir verschiedene Institutionen vorstellen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Im Vordergrund stehen solche Elemente der slowenischen Kultur, die entweder mit dem verlegerischen oder dem sprachlich-kulturologischen Wirken der Institutionen verbunden sind.

Veranstalter: Institut für Slawistik
Ansprechpartner: Dr. Tatjana Vučajnk (DW 2613)
E-Mail: tatjana [dot] vucajnk [at] aau [dot] at

Svetovni dnevi slovenske kulture 2016 – Programm