Pavlova-hiša-Pavelhaus (Quelle: http://www.slovenci.si/junijske-prireditve-v-pavlovi-hisi/)

Slawistik Exkursion: Živeti in doživeti slovenščino na avstrijskem Štajerskem

Ekskurzija bo potekala v sodelovanju s slavistiko/slovenistiko na Dunaju in v Gradcu.

30,00 € na osebo

prijave in plačila do petka, 23. marca 2018

Prijave v Celovcu zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba I.0.20).

Ekskurzija je na celovški slavistiki del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:

  • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)
  • 530.421 Didaktik des Slowenischunterrichts I (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 1, SLM.002)
  • 530.422 Didaktik des Slowenischunterrichts II (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 2, SLM.002
  • 530.402 Spezialkurs Slowenisch: Prevod: jezikovni, literarni in družbeni kontekst
  • 530.314 Spezialkurs Slowenisch: Avdiovisuele Dialektologie
  • 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben

 Vodenje ekskurzije: dr. Tatjana Vučajnk.

Download: Exkursion Dunaju Gradcu