Die Sprache(n) des Nationalismus und des Widerstands. Alpen-Adria-Konferenz in Klagenfurt

Unter dem Titel „Language.Literature.Politics. 1918-2018. (Un)doing Nationalism and Resistance“ treffen sich Expertinnen und Experten von 20. – 22. September an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Unter den Vortragenden ist auch der UN Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegovina Valentin Inzko.

Weiterlesen

16. Internationaler Slawistenkongress 2018 (Belgrad)

Von 20. bis 27. August 2018 fand der 16. Internationale Slawistenkongress in Belgrad statt.

Vom Institut für Slawistik haben folgende Kolleginnen und Kollegen teilgenommen:

  • Dr. Ursula DOLESCHAL
  • Dr. Tilmann REUTHER
  • Dr. Cristina BERETTA

Die genauen Informationen zum Kongress bzw. zu den Vorträgen, sowie die Publikation finden Sie auf der Website des Kongresses (http://mks2018.fil.bg.ac.rs/).

Tilmann Reuther wird mit dem „Großen Ehrenzeichen der Republik Österreich“ ausgezeichnet

Am 13. August 2018 wird dem Slawisten Tilmann Reuther in der Residenz der Österreichischen Botschaft in Kiew (Ukraine) im Rahmen des Sommerkollegs das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ verliehen.

Weiterlesen

Slawistisches Wissenschafts- und Kultur- picknick mit VADA & UNIKUM

Am Freitag, dem 29.6.2018 gab es im Z. 001 (anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand) eine öffentliche Vorlesung von Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Tilmann Reuther über das, was ihn all die Jahre an Linguistik und Slawistik bewegt (hat).

Lieber Tilmann, das Slawistik Team möchte sich auf diesem Wege noch einmal herzlich für Deinen jahrelangen Einsatz bedanken. Du warst stets ein hilfsbereiter und engagierter Kollege, hast sehr viel für unser Institut geleistet und bewegt und kannst nun glücklich in den verdienten Ruhestand gehen!

11.15 – 12.00: Kleine öffentliche Vorlesung von mir über das, was mich an Linguistik und Slawistik bewegt (hat) im Z.001 – davor und danach Brunch im Hof

14.15 – 15.00: Öffentliche Vorlesung von Univ.-Prof. i.R. Dr. Gerhard Neweklowsky über Bosnien-Herzegowina auf k.u.k. Ansichtskarten im Z.001 – danach Nachmittagsjause im Hof

15:30: Geburtstagstorte und kleine Festrede zum 85. Geburtstag des ersten Professors am Institut für Slawistik, em. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Neuhäuser

17.15 – 18.00: Theateraufführung des „Vereins zur Anregung des dramatischen Appetits – VADA“ (Felix Strasser und Julia Izmajlova) – danach Kärntner Jause im Hof

19:15 – 20.00: Live Act am Schlagzeug von Emil Krištof (UNIKUM) – danach …. im Hof und Institutsbereich.

SPRACHEIGNUNGSTEST SLOWENISCH / UVRSTITVENI TEST IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Lehramt Unterrichtsfach Slowenisch *NEU*

SPRACHEIGNUNGSTEST SLOWENISCH

Laut Curriculum (Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung § C 22, Abs. 3) kann an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt das Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch entweder mit Vorkenntnissen auf dem Niveau B2 des GERS oder ohne entsprechende Vorkenntnisse begonnen werden.

Aus diesem Grund ist zu Beginn des Studienjahres 2018/2019 ein Spracheignungstest zu absolvieren:

Termin: 25.09.2018
Zeit: 10:00 Uhr
Raum: I.0.15 (Institut für Slawistik)
Anmeldung bis 20.09.2018 bei: tatjana [dot] vucajnk [at] aau [dot] at, natasa [dot] hribar [at] aau [dot] at

Je nach Ergebnis des Spracheignungstests beginnt die Sprachausbildung an der AAU entweder mit dem Modul SLA oder dem Modul SLB. Somit wird die Sprachausbildung je nach Vorkenntnissen auf zwei verschiedenen Schienen geführt. Im ersten Studienjahr ergibt sich auf diese Weise das in der Tabelle angeführte slowenistische Studienprogramm für die beiden unterschiedlichen Gruppen.

***

UVRSTITVENI TEST IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Kot predpisuje novi učni načrt (Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung § C 22, odst. 3) lahko študentje začnejo s študijem slovenskega jezika na pedagoški smeri (Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch) bodisi z znanjem na stopnji B2 (SEJO) bodisi brez ustreznega predznanja.

Zato bodo študentje na začetku študijskega leta 2018/2019 pisali uvrstitveni test:

Termin: 25. 09. 2018
Čas: 10:00
Predavalnica: I.0.15 (Inštitut za slavistiko)
Prijava do 20. 9. 2018 na elektronski naslov: tatjana [dot] vucajnk [at] aau [dot] at, natasa [dot] hribar [at] aau [dot] at

Glede na rezultat testa začnejo študentje na Univerzi v Celovcu (AAU) jezikovno izobrazbo z modulom SLA ali SLB. Študij bo torej glede na predznanje slovenskega jezika potekal v dveh smereh. V prvem študijskem letu se študij slovenskega jezika začne tako, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Download: Infoblatt Lehramt Slowenisch 2018

Gastvorträge – izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

GASTVORTRÄGE – Einladung – Vabilo
Erasmus-Austausch mit der Universität Maribor – Erasmus izmenjava

Referentin – referentka:

izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
Universität Maribor/Univerza v Mariboru

 

torek, 5. 6. 2018, 10:00–11:30, SR I.0.15
Slovenski knjižni jezik v glasoslovju

Predavanje povzema temeljne značilnosti slovenskega knjižnega jezika kot jezika s celostno fonemsko (in fonološko) podobo. Predstavljena bodo govorila v svoji dejavnosti, glasovi po svoji tvorbi, akustičnih značilnostih in razvrstitvi (tako samoglasniki kot soglasniki), s pomočjo temeljnih jezikoslovnih priročnikov bodo prikazane samoglasniške in soglasniške značilnosti in posebnosti. Predstavljene bodo tudi glasovne premene slovenskega knjižnega jezika, posebej pa bo še sintagmatika fonemov. Delo bo delno zastavljeno delavnično z vajami usvajanja temeljnih teoretično predstavljenih glasoslovnih zakonitosti.

torek, 5. 6. 2018, 12:00–13:30, SR I.0.15
Narečje in usvajanje knjižnega jezika

Narečno je v socialnozvrstnem sistemu slovenskega jezika v normativnih priročnikih postavljeno v dvodelni sistem knjižno – neknjižno, pri čemer lahko izraz neknjižno še vedno izkazuje tudi manjvrednostno konotacijo. V zadnjih dvajsetih letih je kot odgovor na to možno negativno konotacijo nastalo precej razprav, ki neknjižno, torej tudi narečno, postavljajo v enakovreden položaj knjižnemu jeziku, seveda rabljeno okoliščinam primerno. Neknjižno je za večino posameznikov prvi oz. materni jezik, knjižnega jezika se v šolskem sistemu običajno šele priuči. Predavanje bo osvetlilo pomen neknjižnih zvrsti jezika v šolskem sistemu, ki predstavljajo pomembno izhodišče za usvajanje knjižnega jezika.

petek, 8. 6. 2018, 8:30–10:00, SR I.0.15
E-slovenščina : slovenščina – kolikšna razlika?

Slovenščina – na splošno, v šoli kot učni predmet in seveda kot učni jezik – se vseskozi spreminja. Spremembe pogojuje vse bolj prisotno elektronsko komuniciranje, ki je, še posebej za mlade, postalo nepogrešljiv del vsakdanjega komuniciranja. V predavanju bodo predstavljeni temeljni pojmi, ki se nanašajo na(e-)komuniciranje in (e-)sporazumevanje (v slovenskem jeziku) z osvetlitvijo njihove rabe med pripadniki iste (predvsem šolajočih se) generacij in medgeneracijsko. Prikazane bodo izstopajoče podobnosti in razlike v rabi e-slovenščine in slovenščine, predstavljene bodo nekatere e-besedilne vrste in prednosti ter slabosti njihove (upo)rabe, tudi v slovenskem šolskem sistemu.

petek, 8. 6. 2018,11:00–12.30, Raum I.0.07
Instrumentalna fonetika v knjižni in narečni slovenščini

Instrumentalna fonetika je del fonetike oz. glasoslovja, ki kot akustična ali slušna fonetika z vidika slušnosti s posebnimi napravami preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila. Začetki instrumentalne fonetike (poimenovane sprva tudi eksperimentalna fonetika) segajo v 19. stoletje in začetek 20. stoletja z izumom različnih naprav, ki so med drugim omogočale (zgolj ali tudi) strojno preučevanje zvoka (spirometer, kimograf, laringoskop, oscilograf, sonograf, korelatograf idr.), še posebej pa se je razmahnilo proti koncu 20. in v začetku 21. stoletja z razširitvijo rabe računalnika in računalniških orodij. Predavanje bo študentom približalo zakonitosti instrumentalne analize glasov v kombinaciji s klasično slušno metodo dela tako slovenskega knjižnega kot narečnega jezika s pomočjo nekaterih prosto dostopnih orodij.

 

Predavanja bodo potekala v slovenščini. Prisrčno dobrodošli!
Die Vorträge werden in slowenischer Sprache gehalten. Herzlich willkommen!

Veranstalter/prireditelj: Institut für Slawistik
Kontakt: Ass.-Prof. Dr. Herta Maurer-Lausegger,
E-Mail: herta [dot] maurer-lausegger [at] aau [dot] at

Download: Gastvorträge dr. Melita Zemljak Jontes

Gastvortrag – Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Einladung zu einem Gastvortrag (in slowenischer Sprache)
zum Thema Koroške izolekse v okviru Leksikalne inventarizacije slovenskega ljudskega jezika na avstrijskem Koroškem

Referentin:
Dr.in Andrejka Žejn
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Im Rahmen des Projekts: OeAD – WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (WTZ)
„Neznana in manj znana rokopisna in tiskana besedila starejšega slovenskega slovstva v širšem slovenskem, regionalnem avstrijskokoroškem in avstrijskem kontekstu“

Der Gastvortrag findet in der Lehrveranstaltung 530.082 Sprachwissenschaftliches Seminar: Wörterbücher statt.

Dienstag, 29. Mai 2018 15:15 Uhr, I.0.15

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Dr. Tatjana Vučajnk
E-Mail: tatjana [dot] vucajnk [at] aau [dot] at

Download: Gastvortrag Andrejka Zejn 2018

Gastvortrag – Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Einladung zu einem Gastvortrag (in serbischer Sprache)
zum Thema Glagolska prefiksacija u BKSu i njeni aspektualni efekti

Referent:
Univ.-Prof. Dr. Boban Arsenijević
Karl Franzens Universität Graz

Dienstag, 10. April 2018, 10:00 Uhr, Raum I.0.18

Veranstalter: Institut für Slawistik, Kontakt: Mag. Sandra Husanović
E-Mail: sandra [dot] husanovic [at] aau [dot] at

Download: Gastvortrag Boban Arsenijevic 2018

Ein Leben wie ein russischer Roman: Vom Eisenbahnmanager zum Koordinator des Sprachenzentrums

Colin Heller wurde 1971 in Ostdeutschland geboren und entwickelte schon in seiner Jugend eine große Leidenschaft für das Russische. Sein Weg führte ihn nach Russland, Tschechien, Österreich und in die Ukraine. Nun hat er sein Doktorat am Institut für Slawistik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt abgeschlossen und ist als Senior Lecturer und Koordinator am Sprachenzentrum Wirtschaft der Fachhochschule Kärnten gelandet.

Weiterlesen

Slawistik Exkursion: Živeti in doživeti slovenščino na avstrijskem Štajerskem

Ekskurzija bo potekala v sodelovanju s slavistiko/slovenistiko na Dunaju in v Gradcu.

30,00 € na osebo

prijave in plačila do petka, 23. marca 2018

Prijave v Celovcu zbira dr. Tatjana Vučajnk (soba I.0.20).

Ekskurzija je na celovški slavistiki del predavanj in je obvezna za študente naslednjih študijskih predmetov:

  • 530.410 Didaktisches Praktikum Slowenisch (= LA neu: SLO.002)
  • 530.421 Didaktik des Slowenischunterrichts I (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 1, SLM.002)
  • 530.422 Didaktik des Slowenischunterrichts II (= LA neu: Unterrichtsgestaltung, Teil 2, SLM.002
  • 530.402 Spezialkurs Slowenisch: Prevod: jezikovni, literarni in družbeni kontekst
  • 530.314 Spezialkurs Slowenisch: Avdiovisuele Dialektologie
  • 530.363 Spezialkurs Slowenisch: Kreatives Schreiben

 Vodenje ekskurzije: dr. Tatjana Vučajnk.

Download: Exkursion Dunaju Gradcu