AUSSTELLUNG Pater Stanislav Škrabec

AUSSTELLUNG | RAZSTAVA Pater Stanislav Škrabec (1844–1918)

Leben und Wirken des Sprachwissenschaftlers | Življenje in delo jezikoslovca (30.10.–28.11.2019)

AAU Klagenfurt, Universitätsbibliothek, Zeitschriften-Lesesaal | Univerza v Celovcu, Univerzitetna knjižnica, čitalnica

Eröffnung/Odprtje: Mittwoch | sreda, 30. 10. 2019, 11.00 Uhr

Die Ausstellung in der Universitätsbibliothek ist in der Zeit vom 30. Oktober bis 28. November 2019, 8:30–16:00 Uhr; samstags bis 12:00 Uhr, zu besichtigen. Sonntags geschlossen.

Die Ausstellung über den Sprachwissenschaftler Pater Stanislav Škrabec wurde im Rahmen des Škrabec-Jahres (100. Todestag), das im Jahr 2018 in der Region Görz gefeiert wurde, im Schulzentrum Nova Gorica gestaltet. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Primorski dnevi na Koroškem“ gelangt sie nun nach Kärnten/Koroška. Stanislav Škrabec (Anton) wurde im Jahr 1844 in Hrovača bei Ribnica in Slowenien geboren. Nach der Matura am Gymnasium trat er dem Franziskanerorden bei, studierte zunächst Theologie und wurde im Jahr 1867 zum Priester geweiht. In den Jahren 1869–1872 absolvierte er sein Studium der Klassischen und Slawischen Philologie an der Universität Graz. Seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten, die er in der Monatsschrift „Cvetje z vertov sv. Frančiška“ veröffentlichte, umfassen 1200 Seiten. Sein Opus wurde in den Jahren 1994–1998 publiziert. Den Großteil seines Lebens verbrachte P. Škrabec als Lehrer am Gymnasium in Kostanjevica bei Nova Gorica (1873–1915). Er verstarb im Jahr 1918 in Ljubljana. | Die Ausstellung präsentiert P. Stanislav Škrabec in vier Rollen, die er sein Leben lang geschickt miteinander zu verflechten wusste. Er wird als Priester, Lehrer, Gärtner und im Speziellen als Sprachwissenschaftler porträtiert. Als Gärtner liebte er besonders Gladiolen, die durch seinen Verdienst in Slowenien heimisch geworden sind. | Die Persönlichkeit und das Werk des größten slowenischen Sprachwissenschaftlers des 19. Jahrhunderts, wird von der Autorin der Ausstellung prof. Vasilija Rupnik (Schulzentrum Nova Gorica) präsentiert, während Frau prof. Ernesta Dejak Furlan (Vorsitzende des „Slavistično društvo Nova Gorica“) den Anwesenden das Škrabec-Jubiläumsjahr näherbringen wird. | Eine Ausstellung für alle, die einen Einblick in das Profil des vielseitig agilen Sprachwissenschaftlers des 19. Jahrhunderts gewinnen möchten. Die adaptierte Textversion auf Deutsch liegt als Handout zur freien Entnahme vor Ort auf. Wir laden Sie herzlich ein!

*********************

Razstava v univerzitetni knjižnici je na ogled v času od 30. oktobra do 28. novembra 2019, od ponedeljka do petka od 8:30 do 16:00, ob sobotah pa od 8:30 do 12:00 ure. Ob nedeljah zaprto.

Razstava o jezikoslovcu patru Stanislavu Škrabcu je bila pripravljena na Šolskem centru Nova Gorica v okviru Škrabčevega leta, ki se je odvijalo na Goriškem leta 2018. Minilo je 100 let od smrti p. Stanislava Škrabca. Razstava sedaj v okviru Primorskih dnevov prihaja na Koroško. Stanislav Škrabec (Anton) se je rodil leta 1844 v Hrovači pri Ribnici. Po maturi na gimnaziji je vstopil v frančiškanski red, dokončal študij teologije in leta 1867 postal duhovnik. V letih 1869 do 1872 je opravil študij klasične in slovanske filologije na Univerzi v Gradcu. Njegovo jezikoslovno delo, ki ga je objavljal v mesečniku Cvetje z vertov sv. Frančiška, obsega 1200 strani. Opus je bil objavljen v letih 1994–1998. Večino svojega življenja je p. Škrabec deloval kot gimnazijski učitelj na Kostanjevici pri Novi Gorici (1873–1915). Umrl je leta 1918 v Ljubljani. | P. Škrabec se ni ukvarjal samo z jezikoslovjem (zlasti z glasoslovjem) in duhovniško-redovniškim poklicem, ampak tudi z učiteljstvom in vrtnarjenjem. V Slovenijo je npr. prinesel gladijole, ki dotlej v deželi še niso bile znane. Razstava daje vpogled v bogato življenje in delo p. Stanislava Škrabca. Avtorica izpostavlja njegove štiri življenjske vloge: duhovništvo/redovništvo, učiteljstvo, vrtnarjenje, predvsem pa njegovo bogato delo na področju jezikoslovja. | Osebnost in delo največjega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja bo orisala avtorica razstave, prof. Vasilija Rupnik (Šolski center Nova Gorica). Prisotne bo nagovorila tudi prof. Ernesta Dejak Furlan (predsednica Slavističnega društva Nova Gorica), ki jim bo predstavila jubilejno Škrabčevo leto. | Razstavo si lahko ogledate vsi, ki bi želeli kaj več izvedeti o liku tega izjemno zanimivega preučevalca slovenskega jezika in jezikoslovja. Vljudno vabljeni!

 

Offizielle Eröffnung | Odprtje:
Univ.-Prof. Mag. Dr. Ursula Doleschal, Vorständin des Instituts für Slawistik an der Universität Klagenfurt, Martin Kuchling, KKZ/Christlicher Kulturverband

Präsentation | Predstavitev:
Avtorica razstave prof. Vasilija Rupnik, Šolski center Nova Gorica
prof. Ernesta Dejak Furlan, predsednica Slavističnega društva Nova Gorica

Prireditelji | Veranstalter:
Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt, Krščanska kulturna zveza, Celovec | Christlicher Kulturverband, Klagenfurt | Slovenska prosveta Trst, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica

Logo kkz

Autorin der Ausstellung (in slowenischer Sprache): prof. Vasilija Rupnik, dipl. bibl. in prof. sl. j., Nova Gorica. Deutsche Adaption: Dr. Herta Maurer-Lausegger, Institut für Slawistik, AAU Klagenfurt.
Logotip in razstavo sta oblikovali | Layout, Gestaltung: Elza Pavšič, u. i. d. a. & prof. Cirila Gajšek Kontakt: Dr. Herta Maurer-Lausegger | herta [dot] maurer-lausegger [at] aau [dot] at | KKZ office [at] kkz [dot] at